Leiekontrakt

Leiekontrakten beskriver vilkårene for å leie hos SiO Bolig. Gjeldende leiekontrakt og vedlegg finner du nederst på denne siden.

Kontrakt

Hvis du får tilbud om studentbolig, vil du få beskjed på e-post om at kontrakten din ligger på Min side.

Vil du ha boligen må du skrive under på kontrakten, og laste den opp innen fristen datert på tilbudet du har fått fra oss. Ellers går den videre til den neste på ventelisten. Det er ikke mulig å overføre kontrakten din til noen andre.

Når du skriver under på kontrakten, bekrefter du også at du har gjort deg kjent med vedleggene som hører til. De finner du nederst på denne siden.

Hvis du ombestemmer deg og ikke ønsker boligen likevel, er det viktig at du tar kontakt med SiO Kundeservice så raskt du kan for å finne en løsning.

Kontrakten min utløper, men jeg vil bo videre

Hvis du ønsker å bo videre etter leiekontrakten din utløper, må du søke om ny kontrakt. Hvis kontrakten din varer til 31. juli eller 31. desember, sender vi deg tilbud om å søke om ny leiekontrakt noen måneder i forveien. Hvis kontrakten din utløper andre datoer, må du huske å søke selv.

Kontraktsutløp 31.7. eller 31.12.

Hvis leiekontrakten din går ut 31. juli eller 31. desember, vil du i de fleste tilfeller få tilbud om å søke om en ny leiekontrakt.

Vanligvis sender vi tilbud om å søke rundt oktober for de med kontraktsutløp 31. desember, og i april for de med kontraktsutløp 31. juli.

Søknadsskjema for ny kontrakt legger vi ut på Min side, og du vil få beskjed på e-post i god tid om hvordan du skal gå frem.

For å få ny kontrakt, er det en del kriterier som du må oppfylle. Disse kan du lese mer om i tildelingsreglene våre

Kontraktsutløp andre datoer

Hvis kontrakten din går ut på andre tidspunkt på året, er du selv ansvarlig for å søke om ny kontrakt. Vi anbefaler at du gjør dette i god tid, og senest 2 eller 3 måneder før kontraktslutt, tilsvarende oppsigelsestiden på boligen din.

For å søke, legger du inn en ny boligsøknad på samme boligtype som du bor i nå. Du velger ønsket kontraktstart fra dagen etter den nåværende kontrakten din utløper. Skriv også en kommentar i søknaden at du ønsker å bli boende i boligen din.

Hvis du ikke søker innen fristen, må du flytte ut når kontrakten din utløper.

For å få ny kontrakt, er det en del kriterier som du må oppfylle. Disse kan du lese mer om i tildelingsreglene våre

Si opp boligen

Hvis du ønsker å flytte ut før kontrakten utløper må du registrere oppsigelse av boligen din på Min side.

Oppsigelsestiden er på 2 eller 3 måneder avhengig av boligtypen du bor i. Den regnes fra den 15. eller den siste dagen i måneden.

I oppsigelsesskjemaet på Min side vil du se hvilke datoer du kan si opp kontrakten til.

Si opp kontrakten

Eksempel på oppsigelsestid

  • Du bor i en parbolig med tre måneders oppsigelsestid.

  • I dag er det 17. januar.

  • Kontrakten din i dag varer til 31. juli.

Hvordan vil oppsigelsestiden bli?

Fra 17. januar må du telle minst tre måneder frem i tid, altså til 17. april. Dette betyr at den første datoen du har mulighet til å si opp boligen din til blir 30. april.

Du kan også velge å si opp til senere datoer, for eksempel 15. mai, 31. mai og så videre frem til kontrakten din utløper 31. juli.

Husk at du må flytte ut senest innen klokken 12:00 på dagen den datoen du sier opp kontrakten til.

Slipper jeg å betale ut kontraktsperioden min hvis jeg flytter ut tidligere?

Du kan velge å flytte ut tidligere, men du må likevel betale husleie ut kontraktsperioden din. Det betyr at dersom du har sagt opp boligen din til 30. april, må du betale leie ut april, selv om du velger å flytte ut 16. april.

Hvis du ikke planlegger å bo ut hele kontraktsperioden din kan du vurdere å fremleie boligen til en annen student. Les mer om framleie her.

Forkortet oppsigelse

I perioden 15. juli - 15. august er det mulig å få forkortet oppsigelsen på alle boligtyper. Dette kan du registrere selv på Min side på sio.no hvis du har 2 måneders oppsigelsestid i kontrakten din. Ta kontakt med SiO Kundeservice her hvis du har 3 måneders oppsigelsestid.

Man kan si opp til den 31. juli innen den 15. juli, til den 15. august innen den 31. juli og til den 31. august innen den 15. august. Etter dette er det kontraktsfestet oppsigelsestid som gjelder.

Leiekontrakt og Vedlegg 1

Leiekontrakten og vedleggene inneholder viktig informasjon om utleieperioden, husleie, vedlikehold, regler og retningslinjer for bruk av boligen. Når kontrakten er signert av begge parter, og godkjent av SiO Bolig, er kontrakten bindende for både deg og SiO. For deg som skal flytte inn i studentbolig, er det derfor veldig viktig å lese og forstå disse dokumentene godt før du signerer dem.