Fremleie bolig

Fremleie passer for deg som skal reise bort i noen måneder, på utveksling eller på en lang sommerferie. Da kan du enkelt leie ut boligen til en annen student.

Kan jeg fremleie boligen min?

Du kan fremleie boligen din hvis du skal reise bort i noen måneder, skal på utveksling eller på en lang sommerferie.

Du kan først fremleie boligen etter du har søkt og fått skriftlig godkjennelse fra SiO Bolig.

Du kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO hvis du vil fremleie boligen din. Uoppgjorte forhold kan for eksempel være å skylde husleie.

Vi anbefaler å søke minimum 7 dager i forkant på grunn av behandlingstid.

Hvem kan jeg leie ut boligen til?

Det første du må gjøre er å finne en annen student som ønsker å fremleie SiO-boligen din. Denne studenten må møte disse kriteriene:

 • Den du skal leie ut til må være en student ved et lærested tilknyttet SiO, og betale semesteravgift til SiO via sitt lærested.

 • Den du skal leie ut til må tilfredsstille kriteriene i tildelingsreglementet.

 • Den du skal leie ut til kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, for eksempel at personen skylder husleie.

 • Personen kan ikke selv ha et eget leieforhold med SiO i ønsket fremleieperiode.

 • Har du singelbolig kan du leie ut til en person, har du parbolig må det leies ut til par, og familiebolig må leies ut til familie.

Hvor lenge kan jeg leie ut boligen?

Du kan leie ut i inntil 6 måneder totalt i løpet av tiden du leier hos SiO. I tillegg kan du leie ut om sommeren i juni og juli hvert år.

Husk å gi beskjed til SiO hvis fremleieforholdet avbrytes. Hvis ikke vil den avbrutte delen av fremleieperioden bli tatt med når vi regner ut hvor lenge du kan fremleie neste gang.

Fremleie til andre studenter i juni og juli

I juni og juli hvert år kan du søke om å fremleie boligen din til en annen student. Alle studenter med gyldig betaling av semesteravgift fra en norsk studentsamskipnad kan leie. Den som skal leie må møte de øvrige kriteriene i Tildelingsreglementet vårt.

Hvis du søker om å fremleie til en student utenfor SiO, må du i tillegg sende oss dokumentasjon på at personen har betalt semesteravgift til sin studentsamskipnad.

Dette må du vite om husleie ved fremleie

 • SiO vil fortsatt sende husleiefakturaen til deg. Husk å avklare med fremleietakeren din hvordan dere løser betaling av husleie.

 • Du kan ikke kreve høyere husleie enn du selv betaler.

 • Hvis du leier ut med egne møbler og vil ta ekstra betalt for dette må du gjøre en egen avtale med din fremleietaker. Denne summen kan ikke være en del av husleien. Vi oppfordrer til at dere signerer en egen avtale for dette.

Kontraktsforhold under fremleie

Hva er forholdet mellom SiO, meg og fremleietakeren min?

I leieforholdet ditt med SiO, er SiO utleier og du er leietaker. Dette gjelder fremdeles hvis du fremleier SiO-boligen din. Når du fremleier boligen din blir du også utleieren til din fremleietaker. SiO og fremleietakeren vil derfor ikke ha noe juridisk forhold til hverandre.

Viktig å vite når du skal fremleie

 • Selv om du fremleier boligen din er det du som er juridisk og økonomisk ansvarlig for boligen i hele fremleieperioden. Dersom husleien ikke blir betalt, eller noe blir ødelagt, er det du som er ansvarlig for dette overfor SiO.

 • Du må sende fullmakt hvis fremleietakeren din skal gjøre noe på dine vegne, for eksempel hvis de har mistet nøkkelkortet og må kjøpe nytt, eller trenger å låses inn i boligen. Les mer om fullmakt her.

 • Du er ansvarlig for at din fremleietaker får nødvendig informasjon om boforholdet, for eksempel husordensreglene. Det er også ditt ansvar å videreformidle informasjon som kommer fra SiO.

 • Vi anbefaler deg å inngå en skriftlig avtale med den du skal leie ut til. Vær oppmerksom på at SiO ikke er part i leieforholdet mellom deg og fremleietaker. 

Forslag til fremleiekontrakt

Søk om fremleie

Har du blitt kjent med alle reglene som gjelder for fremleie av bolig?

Når du har funnet en person du ønsker å fremleie til, må vedkommende først registrere bruker på Min side. Når det er gjort, gjenstår det bare å søke!

Søk om fremleie