Forsinkelsesrenter

Her kan du lese mer om forsinkelsesrenter og hvordan du kan melde inn krav.

Forsinkelsesrenter

SiO erkjenner krav på forsinkelsesrenter av depositum som har vært innestående hos SiO de tre siste årene fra 27. juni 2023, jf. foreldelsesloven § 14. Dette innebærer at SiO ikke vil påberope seg foreldelse av materielt berettigede forsinkelsesrentekrav som har oppstått i perioden 27. juni 2020 til 27. juni 2023.     

Har du bodd eller bor du hos SiO og tidligere hatt depositum hos oss? Har du fått tilbake depositumet og lurer på om du kan ha krav på forsinkelsesrenter? 

Hva er forsinkelsesrenter?   Lov om forsinkelsesrente og husleieloven § 3-7 gir deg anledning til å fremme krav om forsinkelsesrenter dersom depositum ikke har vært håndtert i henhold til lovens krav. Du må selv melde inn kravet om forsinkelsesrenter.   

Hvorfor må jeg melde inn krav?   Loven er tydelig på at du selv må melde inn kravet om forsinkelsesrenter. Vi trenger også at du bekrefter hvilken bankkonto du vil ha utbetalt pengene til.      

Et krav er enkelt å melde inn. Bare send oss en melding via kontaktskjemaet vårt.  Du må også oppdatere kontonummer for tilbakebetaling på Min side, under Min boligøkonomi.     

Hvor mye kan jeg gjøre krav på?   Beregningen av forsinkelsesrente gjøres individuelt ut fra størrelsen på depositumet, samt hvor lenge det var innbetalt hos SiO innenfor de siste tre år. Vi bruker satser som er beregnet av Finansdepartementet.   

Vi gjør oppmerksom på at forsinkelsesrenter du mottar fra SiO vil være å regne som skattepliktig inntekt og du må selv legge disse rentene inn i din skattemelding.  

Lurer du på noe?   Alle skal få det de har krav på, og vi vil behandle saken din fortløpende når du sender inn ditt krav. Hvis det er noe du lurer på er det bare å kontakte Kundeservice.