Bytte bolig

Bor du hos oss men drømmer om å flytte til en annen bolig? Da kan du enkelt søke om internflytting.

Kan jeg søke om å bytte bolig?

Har livssituasjonen din endret seg? Eller fikk du ikke boligen du ønsket deg? Da kan du søke om å bytte til en annen SiO-bolig.

Du kan ikke søke om å bytte bolig hvis kontrakten din varer ett semester eller kortere. Hvis du har sagt opp boligen din, vil du heller ikke få tilbud om å bytte bolig.

Vi har mange ulike boliger å velge imellom, både for single, familier og par.

Bli kjent med boligtilbudet vårt

Søk om boligbytte

Hvis du allerede har en bolig hos SiO og ønsker å bytte til en annen bolig, har du muligheten til å sette deg på venteliste for den boligen du helst ønsker. Vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme dine ønsker så langt det er praktisk mulig.

Sentrumsnære boliger og boligtyper vi har få av kan ha lange ventelister så her gjelder det å være tålmodig.

Hvis det viktigste for deg er å flytte så raskt som mulig, anbefaler vi å søke på boligtyper vi har mange av, på de store studentbyene Kringsjå, Sogn og Bjølsen.

Søk om å bytte bolig

I perioden 15. juli til 1. september tilbyr vi ikke internflytting på grunn av stor etterspørsel blant nye studenter.

Boligtilbud

Hvis du får tilbud om en ny SiO-bolig, velger du selv om du vil takke ja eller nei til boligen.

Takker du ja

Hvis du takker ja, blir kontrakten på din nåværende bolig automatisk sagt opp. Boligen sies opp 4 eller 6 dager etter den nye kontrakten din starter, 4 dager hvis oppsigelsestiden på boligen din er på 2 måneder, og 6 dager hvis oppsigelsestiden på boligen din er 3 måneder.

Din nåværende bolig blir da tilbudt en annen student.

Takker du nei

Hvis du takker nei, kan du fortsette å bo i boligen din så lenge du har kontrakt der. Du mister plassen din på venteliste for internflytting, og må søke på nytt hvis du fortsatt ønsker å bytte bolig.

Flytteperiode

Når du takker ja til et tilbud om å internflytte, vil du i en kort periode få tilgang til begge boligene. På denne måten har du tid til å flytte tingenen dine til den nye boligen din, og vaske ut av den gamle. Hvor mange dager du får på å flytte avhenger av oppsigelsestiden på boligen du bor i nå:

  • 2 måneders oppsigelse = 4 dager på å flytte

  • 3 måneders oppsigelse = 6 dager på å flytte

Eksempel

Du bor i en hybel med to måneder oppsigelsestid. Kontrakten på den nye boligen din starter den 1. mars.

Da vil den opprinnelige boligen din automatisk sies opp til den 4. mars.

Du kan hente nøkler til den nye boligen din fra klokken 12:00 den 1. mars, og må flytte, vaske og levere nøkkelkort/nøkler til den gamle boligen innen klokken 12:00 den 4. mars.

Husleie i flytteperioden

Du betaler husleie for perioden du har kontrakt på boligene. Ved bytte av bolig har du 4 eller 6 dager overlappende kontrakter som du kan bruke til flytting. Antall dager bestemmes av oppsigelsestiden på boligen du flytter fra.

  • 2 måneder oppsigelse = 4 dager husleie for begge boligene

  • 3 måneder oppsigelse = 6 dager husleie for begge boligene

Eksempel

Du flytter fra en bolig med 3 måneders oppsigelse, og har en kontrakt på ny bolig som starter 1. juli.

Kontrakten på gammel bolig slutter 6. juli.

Du betaler da husleie for ny bolig fra og med 1. juli, og husleie for gammel bolig til og med 6. juli.