Byggeprosjekter på Kringsjå

Vi bygger flere studentboliger på Kringsjå studentby. På denne siden vil vi fortløpende gi deg informasjon så tidlig som mulig i løpet av prosjektet. Vi vil oppdatere informasjonen kontinuerlig. Alle datoer som oppgis på denne siden kan endres.

Oppgraderinger på Kringsjå

På Kringsjå Studentby har vi i det siste oppgradert uteområdene, åpnet nytt vaskeri, bygget ny lesesal og bygget flere nye miljøvennlige studenthus i massivt treverk, i tillegg til at vi har åpnet treningssenteret SiO Athletica Kringsjå.

SiOs hovedoppgave er å tilby boliger for studenter i Oslo og det er behov for flere studentboliger. Vi bygger så mye vi kan, og Kringsjå er godt utviklet til å ta godt imot flere studenter. Etter mange års forberedelser har vi nå fått muligheten til å bygge mer på egen tomt.

På denne siden vil vi gi deg informasjon fortløpende så tidlig som mulig underveis i prosjektet. Vi vil oppdatere informasjonen fortløpende. Alle datoer oppgitt på denne siden er med forbehold om endringer.

Vi har startet neste byggetrinn

Vi startet byggingen i 2. kvartal 2022, og byggetiden er estimert til å vare i 3 – 4 år.  Det vil bli bygget 8 nye bygg som vil romme 487 1-roms leiligheter og 96 3-roms leiligheter. Prosjektet har et mål om en klimareduksjon på 30 prosent målt mot dagens praksis.

Disse byggene er under oppføring nå

  • Ferdigstillelse Olav M. Troviks vei 30 D og E juni 2024

  • Ferdigstillelse parkeringskjeller juni 2024

  • Ferdigstillelse Olav M. Troviks vei 30 A, B og C desember 2024 - mars 2025

  • Ferdigstillelse av uteomhusarbeider Olav M. Troviks vei 28 A, B og C juni 2024

  • Ferdigstillelse Olav M. Troviks vei 24 juni 2024

  • Ferdigstillelse gang- og sykkelvei mellom Lynbanen og studentbyen juni 2024

Støy og ulemper

Arbeidstiden vil være mandag – fredag, kl. 07:00 - 17:00. Det vil dessverre være perioder med betydelig støy og støv. Det kan også sporadisk være noe redusert adkomst enkelte steder.

Boring for energibrønner

Det pågår brønnboringer for å hente ut nærvarme til de nye byggene. Disse arbeidene vil pågå til november 2023 og medfører sporadisk støy.

Lesesal

I Olav M. Troviks vei 70 har Kringsjå Studentby en egen lesesal med nettilgang. Du bruker adgangskortet ditt for å komme inn i lesesalen. Åpningstid er alle dager mellom kl 07.00 - 23.00.

Parkering

I forbindelse med byggeprosjektet vil det være færre parkeringsplasser i tilknytning til studentbyen. Informasjon om kapasitet på parkeringsplasser, finner du på Apcoas nettside leie.apcoa.no.

Spørsmål?

Ved eventuelle spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss her.

Arbeider på gang- og sykkelveien mellom Lyn-banen og studentbyen

Vi opparbeider og legger om deler av gang- og sykkelveien mellom Lyn-banen og studentbyen. Disse arbeidene vil vare til ca. midten av juni 2024.

Arbeidene startet ved den nederste Lyn-banen og opp mot klubbhuset til Lyn. Deretter vil den øvre delen tas, fra klubbhuset til Lyn og opp til snuplassen i Olav M. Troviks vei.

Gang og sykkelveien vil bli stengt for all ferdsel i perioden arbeidene pågår. Midlertidig gang- og sykkelvei vil gå gjennom studentbyen.

Arbeidstid og støy Arbeidstiden er 07:00-17:00. Det vil være noe til mye støy fra arbeidet, avhengig av hva som gjennomføres til enhver tid. Dersom det blir behov for pigging i grunnen, vil det bli mer støy.